Bannerafbeeling
Foto van Rob Benschop
Een begrijpelijk verhaal voor iedereen
~ Rob Benschop
Lees het vorige verhaal «
» Lees het volgende verhaal

Rob Benschop was HR Manager Essent en HR Directeur KEMA. Tevens werkte hij als Director HR bij Teleperformance Benelux.  

Rob Benschop werkte samen met Dorth pensioenadvies bij Essent en KEMA. Hij bespreekt de concrete inbreng en resultaten van Ewout bij beide organisaties. Onlangs was Rob Head of HR bij AB Oost.  

Pensioenharmonisatie bij Essent

“Bij Essent stonden we voor de pensioenharmonisatie van een bedrijfsonderdeel dat niet in het reguliere bedrijfspensioen zat. Het was een bedrijf dat Essent had overgenomen en het viel buiten onze sector. Toch wil je een goede aanpak voor alle medewerkers. Daar heb je een specialist voor nodig en ik kende Ewout uit mijn persoonlijke circuit. Er zijn nog wel andere partijen overwogen, maar door de pragmatische insteek en het snelle handelen van Ewout hebben we niet meer verder gekeken. Hij heeft een goed trackrecord. En zeker zo belangrijk: hij kan de complexe materie van pensioenen heel inzichtelijk maken.”

Een begrijpelijk verhaal voor iedereen

Dat vermogen om helderheid te scheppen, bleek onmisbaar: “Bij een proces als dit heb je altijd instemming nodig van de ondernemingsraad. Om dat draagvlak te bereiken, moet je natuurlijk eerst de effecten van die harmonisatie op het individu duidelijk maken. Ewout heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Hij haalt alle opsmuk weg en dringt door tot de kern, op een manier die iedereen kan begrijpen. Zijn vertaling van 'moeilijk' naar 'ik snap het' was instrumenteel. Want als je nee krijgt bij de OR, dan gaat het feest niet door.”

De juiste routekaart en argumenten

“De advisering van Ewout gaat veel verder dan een analyse en vergelijking van verschillende pensioenregelingen. Hij geeft ook constructieve beleidsopties en koppelt daar meteen de consequenties aan.” 'Je kunt A kiezen, of B. Als je kiest voor A, houdt dan rekening met die en die gevolgen.' “Op die manier begeleidt hij het hele beslissingsproces. Hij levert de routekaart en het argumentendossier waarmee je ook binnen de organisatie verder komt.”

Van ABP naar bedrijfspensioenfonds bij KEMA

“Toen ik later bij KEMA werkte, hadden we te maken met een vergelijkbaar probleem. Daar stonden we voor de afsplitsing van een KEMA afdeling naar een zelfstandig adviesbureau. Voor de betrokken medewerkers betekende dat een overgang van het ABP naar een onderneming met een eigen bedrijfspensioenfonds. In dit geval ging het maar om enkele medewerkers, maar dat aantal maakt bij het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden in feite niets uit. De complexiteit en problematiek blijven in wezen hetzelfde. Ewout heeft ook hiervoor de verschillen tussen beide regelingen op een rij gezet en de effecten ervan voor de medewerkers inzichtelijk gemaakt. Ook ditmaal voorzag hij zijn advies weer van dié argumenten waardoor het voor de betrokkenen helder en begrijpelijk werd.”