Bannerafbeeling

Privacy

De gegevens die aan Dorth worden verstrekt, hebben alleen tot doel om een goed en verantwoord pensioenadvies te geven. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij deze nodig zijn om een door de klant gewenste voorziening te treffen. Denk hierbij aan het toetsen van een pensioenreglement aan de fiscale wet- en regelgeving of het aanvragen of wijzigen van een verzekering.

Dorth kan periodiek of als daartoe aanleiding is informatie toezenden, die mogelijk in het belang is van onze klanten. Als een klant deze informatie niet wenst te ontvangen, kan dit per e-mail, brief of fax aan ons worden doorgegeven.