Bannerafbeeling
Foto van Pieter Bloemendaal
Geruisloze overgang
~ Pieter Bloemendaal
Lees het vorige verhaal «
» Lees het volgende verhaal

Pieter Bloemendaal was Managing Director van Royal Dirkzwager.

“Het pensioenfonds waar wij al onze bedrijven hadden ondergebracht, ging stoppen. Dus moesten  we, in samenspraak met ons moederbedrijf, op zoek naar een alternatief. Dat wilden we laten toetsen door een volstrekt neutrale pensioenexpert. Dat was meteen de reden om niet in zee te gaan met een grotere organisatie. Want dan bestaat er een gerede kans dat je een gekleurd advies krijgt, omdat ze je graag iets willen verkopen. Ewout opereert als zelfstandige specialist. Ik ken hem als een betrokken en betrouwbaar man. Dus dat sloot goed aan.”

Een goed stappenplan is wel het minste

“Het overzetten van een pensioenregeling vraagt natuurlijk een onderzoek van partijen die daarvoor  eventueel in aanmerking komen. Ewout heeft ons van stap tot stap begeleid en dat heeft goed gewerkt.” 

Draagvlak ondernemingsraad

“Maar wij wilden meer: het overgaan naar een nieuwe pensioenregeling is dermate serieus, dat ook het akkoord van de ondernemingsraad essentieel is. Ewout heeft een paar keer met de ondernemingsraad gesproken en daarbij een evenwicht bereikt tussen de belangen van werkgever en werknemers.” 

Een mooie balans

“Ons doel was eigenlijk tweeledig. Allereerst een stabiele regeling waarbij we de bestaande rechten één op één konden overzetten naar de nieuwe regeling. Dat er geen vervelende situatie ontstaat waarin de mensen minder goed af zijn. Ten tweede moest het natuurlijk betaalbaar zijn. De uiteindelijke beslissing lag voor een belangrijk deel bij ons moederbedrijf, want daar zouden ook  veel mensen overgaan. Wij hebben vooral getoetst of de nieuwe regeling aantrekkelijk was voor onze mensen en of het paste binnen onze organisatie. Ewout heeft daar een mooie balans in weten te vinden omdat dat wat goed is voor de werksfeer, ook goed is voor het bedrijf. Uiteindelijk hebben we, mede door Ewout's inbreng, een regeling getroffen die vrijwel identiek is aan wat er was.”