Bannerafbeeling
Foto van Mirjam van Ee
Wat als de verzekeraar niet meedenkt?
~ Mirjam van Ee
Lees het vorige verhaal «
» Lees het volgende verhaal

Mirjam van Ee was Director of Human Resources van Amsterdam Marriott Hotel.

Zij heeft Ewout gevraagd om te onderhandelen met een verzekeraar die eenzijdig de bestaande pensioenregeling wilde beëindigen. En voor het opstellen van een plan B, voor het geval dat deze verzekeraar halsstarrig zou blijven.

Plan van aanpak

“De pensioenverzekeraar wilde onze bestaande regeling niet verlengen, omdat het voor hen niet rendabel genoeg was. Toen hebben we Ewout gevraagd om de mogelijkheden te bekijken. We hebben hem de case voorgelegd en alle correspondentie meegegeven ter bestudering. Op basis daarvan heeft hij een plan van aanpak opgesteld. Na goedkeuring daarvan heeft Ewout contact opgenomen met de verzekeraar. Daar zijn meerdere meetings met de verzekeraar uitgerold, waarbij hij optrad als onze woordvoerder.“

Basis van vertrouwen

Vanwaar eigenlijk die keuze voor Dorth Pensioenadvies? “Ik vind dat je zoiets moet durven delegeren, zeker als je zelf geen specialist bent op dat gebied. Ewout was aanbevolen door een oud collega die veel van pensioenen weet en Ewout's competenties pasten precies in ons straatje. Het is natuurlijk niet alleen de know-how, maar ook zijn jarenlange ervaring bij verzekeraars. Door die combinatie is hij een goede onderhandelaar. Daarnaast een man die rust uitstraalt, die doet wat hij zegt en initiatief neemt met suggesties. Dat klikte.”

Aan tafel met de verzekeraar

“Ons uitgangspunt was om eerst te kijken of het überhaupt mogelijk was om de regeling te behouden, eventueel aangepast. Maar de verzekeraar wilde daar niet in meegaan. We hebben toen besloten om de regeling op non-actief te zetten. Dat is allemaal met input van Ewout gedaan. Hij weet hoe je omgaat met verzekeraars, omdat hij er jarenlang gewerkt heeft. En dat je dus ook een plan B moet hebben voor een goede onderhandelingspositie.”

Plan B

“Hoe dat plan B eruitzag? Om te beginnen, kent de horeca als branche al een eigen pensioenregeling als onderdeel van de cao. De regeling van ons bedrijf bij die verzekeraar was eigenlijk iets extra's. We hebben alles over die extra regeling uitgelegd aan onze medewerkers en ze een compensatie gegeven. Ze reageerden positief. Het pensioen dat ze via die extra regeling hebben opgebouwd, staat er gewoon nog. Dat komt vrij bij pensionering. En met de compensatie voor die stilgelegde regeling kunnen ze eventueel zelf een aanvullende polis kopen.”