Bannerafbeeling
Foto van Marga Schaap
Naar een betaalbare pensioenregeling
~ Marga Schaap
Lees het vorige verhaal «
» Lees het volgende verhaal

Marga Schaap was onafhankelijk voorzitter van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zeevisserij. Momenteel is zij bestuurslid van algemeen pensioenfonds STAP.

Om de pensioenregeling duurzamer te maken, is Ewout ingeschakeld als specialist. Marga vertelt waarom is gekozen voor Dorth Pensioenadvies en wat de vorderingen zijn tot dusver.

Vakkennis plus

“Door de lage rente en de gestegen levensverwachting moeten we steeds meer premie vragen, zonder dat daar een beter pensioen tegenover staat. De bedrijfstak wil en kan dat niet meer opbrengen. Daarom willen we onderzoeken hoe dat beter kan. Daarvoor zochten we een pensioenspecialist. Zelf had ik al eerder met Ewout samengewerkt. Ik wist dus uit ervaring dat hij verstand van zaken heeft en dat hij oprecht rekening houdt met het belang van de deelnemers. Hij haalt qua tarief ook niet het onderste uit de kan. Voeg daarbij dat de mensen van de uitvoeringsorganisatie ook al eerder met Ewout hebben gewerkt. En je begrijpt: de keus was snel gemaakt.”

Dat valt op hè?

“Ewout van zijn kant vond het meteen een interessante opdracht. Hij ziet een fonds met een beperkt budget dat toegang wil tot een goede regeling. Dat vraagt om een creatieve aanpak. Dat zal hem ongetwijfeld aanspreken, omdat hij echt een man van de inhoud is. Kijk, ik heb in het verleden met veel bureaus gewerkt. Wat je dan merkt is dat zeker de grotere bureaus vooral bezig zijn met hun targets. Die zien een fonds als het onze vooral als een manier om omzet te draaien. Die zijn absoluut niet bezig met die visser op zee die geld betaalt voor een klein pensioen. Bij Ewout is dat anders. Hij is niet te beroerd om wat tegengas te geven, maar doet dat altijd vanuit het te realiseren doel, of omdat de eindgebruiker anders tekort komt. In die zin houdt hij mij ook scherp. Hij zal niet zeggen: 'Die bocht daar, die kun je wel afsnijden.' “No way dat ik daar bij Ewout mee weg kom. In die zin staat hij op zijn strepen.”

Een degelijk rapport als grondslag

“De uitdaging is om een regeling te vinden die voor werkgevers en werknemers acceptabel is en die we duurzaam kunnen uitvoeren. Op dit moment schrijf ik met Ewout een rapport om dat concreet in te vullen. Doel is dat de sociale partners een gefundeerde beslissing kunnen nemen over de aanpak. Daarom wordt eerst de noodzaak tot verandering uiteengezet. Vervolgens worden de criteria benoemt waaraan die verandering moet voldoen. Daarna geven we een kwalitatieve schets van mogelijke oplossingen. Met de voors en tegens per oplossing erbij, inclusief de te verwachten gevolgen van aankomende wetgeving. Dan volgt er een tussenbeslissing van  de sociale partners. Het bestuur van het fonds is wel nauw betrokken, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Net naargelang hun keuze werken we de resterende alternatieven kwantitatief verder uit. Daarbij wordt precies verteld wat het betekent voor de deelnemers en voor de werkgevers. Wat de exacte kosten zijn, welke aanbieders het uit kunnen voeren en hoe je die tegen elkaar afzet. Het slot is een schets van het implementatietraject van de gekozen oplossing met een goed onderbouwde begroting.”

Inclusief draagvlak

“Een belangrijke horde daarbij is nog dat we die complexe materie eenvoudig moeten uitleggen aan de deelnemers. De deelnemers zijn vissers en mensen aan de wal werken in de visverwerking. Die houden zich doorgaans niet bezig met pensioenen. Die horde willen we nemen door de hoofdlijnen gewoon persoonlijk te vertellen. Ik neem daarbij het culturele aspect voor mijn rekening omdat ik de deelnemers goed ken. Ewout is aanspreekpunt als mensen technische vragen stellen. Ze zijn allebei nodig voor het vereiste draagvlak.”