Bannerafbeeling

Het juiste gereedschap

Contacten die er toe doen

Direct toegang tot de beslissers bij verzekeraars en pensioenfondsen. Meteen in beeld wie we moeten benaderen en hoe dat we die kunnen beïnvloeden. We weten hoe het spel gespeeld moet worden. En dus ook hoe we voor u het beste resultaat kunnen bereiken. De basis voor het netwerk is gelegd gedurende diverse managementfuncties bij verzekeraars. Het is versterkt door jarenlange activiteit als adviseur voor pensioenfondsen, werkgevers en DGA's.

Effectief onderhandelaar

De juiste contacten, gekoppeld aan diepgaande kennis van de materie en achterliggende processen bij pensioenfondsen en verzekeraars. Die combinatie maakt ons tot een onderhandelaar waar rekening mee wordt gehouden. Bekend met alle rookgordijnen die de partij tegenover ons kan gebruiken. Immuun voor rammelende proposities van pensioenuitvoerders, omdat we die verzekeraars van binnenuit kennen. Daarbij een goede neus voor besparingen omdat we weten hoe de interne kostenopbouw eruitziet.

Sterk communicator

Het vermogen om moeilijke materie terug te brengen tot een helder verhaal. Ook voor niet specialisten. Leverancier van de routekaart en het argumentendossier waarmee u ook binnen de organisatie verder komt. Daardoor in staat om bijvoorbeeld werkgever en ondernemingsraad op één lijn te krijgen. Maar ook bedreven in het vertalen van een complex aanbod naar een product dat iedereen begrijpt.

Integer

Geen affiniteit met het dienen van twee heren. Ervan overtuigd dat financiële lijntjes met verzekeraars een goed advies in de weg staan. Onafhankelijk van meet af aan. Lang voordat dit wettelijk werd vereist. Scherp op belangenverstrengeling, ook op andere terreinen. Zo informeren wij bijvoorbeeld een ondernemingsraad graag over het pensioenvoorstel van de werkgever. Maar wij trekken aan de bel zodra het troebel wordt.

Net dat beetje extra expertise

Beheersing van alle facetten van het pensioenspectrum. Dus meer dan alleen de juiste papieren. We kennen ook de andere kant van de tafel. Jarenlange ervaring op managementniveau bij verzekeraars. De administratieve processen en het accountmanagement daar kennen voor ons geen geheimen. Daardoor ook een goede kijk op hoe pensioen ervaren wordt door werkgevers en werknemers. Gecombineerd met inzicht in de werkwijze en belangen van pensioenfondsen. Bekijk ons trackrecord op Linkedin.

Foto van Jan Strengers
Jan Strengers
Twynstra Gudde
Lees verder
Foto van Marga Schaap
Marga Schaap
Pensioenfonds Zeevisserij
Lees verder